Heidetuin is in duurzame glorie hersteld

Dopknapbeurt van de Driebergse Heidetuin is afgerond. Het gebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, isde afgelopen maanden opgeknapt door achterstallig onderhoud aan te pakken.

Tijdens de opknapbeurt zijn bankjes vervangen, de hoofdentrees zichtbaarder gemaakt en heeft de watergang een natuurvriendelijke oever gekregen. Ook de wandelpaden zijn opgeknapt, waarmee de Heidetuin ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Uitheemse planten zijn vervangen door droogtebestendige heide, inheemse heesters en kruiden. Soorten die sterk genoeg zijn om op droge grond te groeien en geen extra water of mest nodig hebben. Het doel is een Heidetuin die droge periodes goed kan overleven en duurzaam in stand gehouden kan worden.


advertentie