Historisch register Kasteel de Haar teruggevonden

Kasteel de Haar heeft donderdag een decennialang  vermist leenregister van de vinder teruggekregen. Het register van leenbrieven uit de periode 1440 – 1512 is een dikke bundel met perkamenten omslag uit 1610. 

In 1992 constateerden twee archiefonderzoekers dat het bewuste nummer van het leen register in het archief van Kasteel De Haar ontbrak. Denis Verhoef, vast bezoeker van het Utrechts Archief, kreeg het beheer over een collectie documenten uit de nalatenschap van een bevriend onderzoeker. Hij ontdekte hierin het vermiste leenregister.

Conservator Katrien Timmers heeft het document in ontvangst genomen. Het document wordt toegevoegd aan de collectie van het Haarse leenregister, dat ook in Het Utrechts Archief is ondergebracht.


advertentie