Inwoners Vollenhove aan de slag met herinrichting wijk

Zeist gaat met inwoners aan de slag met een gebiedsvisie voor de buurt Vollenhove. Doel is om van de wijk een fijnere plek te maken om te wonen, bewegen en werken.

In de ontwikkeling van de visie wordt gekeken naar de kansen in de wijk voor woningbouw, de openbare ruimte en de manier waarop wandelen en fietsen door de wijk nog beter kan. Het gebied rond de Weggeefwinkel biedt volgens de gemeente kansen voor wonen en ontmoeten.

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is het Parkplan Vollenhove, met denkrichtingen die verder uitgewerkt kunnen worden. Buurtbewoners krijgen deze maand een uitnodiging om zich aan te melden voor het adviesteam. De verwachting is dat de gemeenteraad eind van het jaar een besluit neemt over de gebiedsvisie.


advertentie