Kamp van Zeist open voor opvang vluchtelingen

Het college van Zeist wil het Kamp van Zeist openstellen voor het opvangen vanmaximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. Datdoet het gemeentebestuur op verzoek van het Centraal Orgaan opvangAsielzoekers (COA). 

De komende weken gaan Zeist en buurgemeente Soest in gesprek met maatschappelijke organisaties en inwoners. Die inbreng vormt belangrijke input om goede afspraken te kunnen maken met het COA.

Het Kamp Zeistzijn tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 ook gebruikt alstijdelijke opvang en als asielzoekerscentrum. Het voorstel wordt 25 januari in de gemeenteraad besproken.


advertentie