Kap naaldbomen voor meer biodiversiteit landgoed Doorn

Het Utrechts Landschap gaat het bos op Landgoed Moersbergen in Doorn uitdunnen. Een deel van de uitheemse naaldbomen wordt gekapt, waardoor inheemse bomen meer ruimte krijgen. 

De naaldbomen zijn in het verleden aangeplant voor de houtproductie. Bepaalde uitheemse soorten die kenmerkend zijn voor landgoederen blijven wel behouden. Jonge boompjes ontkiemen na de dunning vanzelf. Daarnaast zullen ook bomen aangeplant worden die een positief effect hebben op de bosbodem. 

Landgoed Moersbergen wordt daarmee op termijn een gemengder bos met meer loofbomen. In een gemengd inheems bos leven veel meer soorten dieren en planten, waardoor de biodiversiteit in het gebied toeneemt. Hierdoor kan het bos de pieken van het snel veranderende klimaat beter verdragen.


advertentie