Lokale steun voor landelijke oproep noodplan

GroenLinks, PvdA en SP De Bilt steunen de landelijke oproep om te komen tot een nationaal noodplan tegen exploderende kosten. 

Mensen met een minimum inkomen kunnen al langer de rekeningen niet betalen en nu zijn ook mensen met een modaal inkomen aan de beurt. Ook in gemeente De Bilt zien de partijen steeds meer mensen die moeite hebben met rondkomen en aankloppen bij de voedselbank.

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om armoede tegen te gaan. Maar de kosten stijgen zo hard dat de maatregelen in het coalitieakkoord van De Bilt niet voldoende zijn. De Biltse fracties steunen daarom de oproep aan het kabinet om het bedrag en de mogelijkheden voor compensatie van inwoners die in de knel komen uit te breiden.


advertentie