Maatregelen voor verbetering waterpeil in regio

Overheden en maatschappelijke organisaties hebben de handen ineen om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Met de Blauwe Agenda kunnen urgente problemen, die door een teveel óf door een tekort aan water zijn ontstaan, opgelost worden.

Door de klimaatverandering zijn er vaker hoge temperaturen en met hevige buien. Als gevolg hiervan zijn er ook steeds meer perioden met te weinig water én perioden met een teveel aan water. Verschillende maatregelen zijn in pilotprojecten toegepast en er is een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld.

Daarin staat dat er meer water geïnfiltreerd wordt op de hogere delen van de Heuvelrug en water vastgehouden in de watergangen op de flanken. Zo worden in het Zeisterbos de historische keiendam en andere oude voorzieningen hersteld. In de Laagte van Pijnenbrug bij Soest worden samen met de grondeigenaren de eerste maatregelen uitgevoerd.


advertentie