Meer ruimte voor houtwallen en heggen in Utrechts landschap

Utrecht gaat de komende jaren meer kleine houtige landschapselementen aanleggen om de identiteit van het landschap in stand te houden en te versterken. Die aankondiging doet de provincie in het Landschapsuitvoeringsplan. 

Houtwallen, bomenrijen en heggen verhogen de kwaliteit van het landschap en zorgen voor meer biodiversiteit. Toch is het aantal ervan in de afgelopen tientallen jaren sterk afgenomen. Om daar verandering in te brengen gaat een provinciaal platform nieuwe landschapselementen aanleggen.

De ambitie van de provincie is om in 2040 in totaal 120 hectare kleine landschapselementen aangelegd te hebben.


advertentie