Hoogheemraadschap: 'Mijd het water van de Biltse Grift'

Vissen in de Biltse Grift hebben massaal het loodje geleged. De oorzaak is een storing bij de rioolwaterzuivering in De Bilt afgelopen weekend. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert om op de route Biltse Grift - Weerdsingel contact met het water te vermijden. Dit advies geldt zowel voor mensen als voor honden.

De storing in De Bilt zorgde ervoor dat ongezuiverd afvalwater vanuit het overvolle rioolstelsel het oppervlaktewater ingestroomd is. Hierdoor is het zuurstofgehalte in het water snel gezakt en zijn er honderden vissen gestorven.


advertentie