Miljoenen schade door zomerse valwind Leersum

De schade van de valwind op 18 juni in Leersum loopt op tot 13,3 miljoen euro. De meeste schade hebben particulieren geleden. Het grootste gedeelte hiervan wordt door de verzekering gedekt.

Dat werd duidelijk bij een raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeentelijke schade binnen de bebouwde kom bedraagt 2,7 miljoen. 800 bomen aan de openbare weg en 250 bomen in gemeentelijke bospercelen zijn verloren gegaan.

Het opruimen van alle schade die de valwind veroorzaakte, kostte de gemeente 900.000 euro. Het herstellen van wegen en de groenvoorziening heeft 1,8 miljoen euro gekost.


advertentie