Miljoeneninvestering in Utrechtse kennis en innovatie

De provincie Utrecht is blij met de extra investeringen die het kabinet via het Nationaal Groeifonds gaat doen in innovatie en kennisontwikkeling binnen onze regio.

Het gaat om bijna 800 miljoen euro voor onder meer om het ontwikkelen van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker en een project voor om- en bijgescholing voor banen in onder meer de energietransitie. Deze projecten leveren een bijdrage aan een gezondere wereld: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving.

Daarnaast heeft provincie ook aangegeven te willen investeren in eent initiatief van het IVN voor het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.


advertentie