Ministerie: 'Vraag nu nog je energietoeslag aan'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet een oproep aan huishoudens met een laag inkomen om de energietoeslag aan te vragen. Nog niet iedereen die recht heeft op de toeslag heeft een aanvraag gedaan.

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een energietoeslag van € 1.300. Mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW krijgen de toeslag automatisch. Mensen met betaald werk en een laag inkomen moeten de energietoeslag zélf aanvragen bij de gemeente.

In de meeste gemeenten is de energietoeslag nog aan te vragen tot het einde van het jaar. In onze regio loopt de aanvraag via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.


advertentie