'Mogelijk testlocatie aardwarmteboring in De Bilt'

Energie Beheer Nederland heeft de gemeente De Bilt geïnformeerd over het voornemen om een aardwarmteboring uit te voeren aan de oostkant van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden gesprekken gevoerd om te verkennen of de gemeente aan de boringen wil meewerken.

Het gebied is enkele vierkante kilometers groot en ligt buiten de gebouwde omgeving. Het gebied is interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. 

Het boren duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren in totaal 6 tot 12 maanden. De boorput wordt niet gebruikt voor de winning van aardwarmte, maar alleen voor het vergaren van kennis.


advertentie