Mogelijk toch monumentenstatus voor Landgoed Jagtlust

Het Bilts college heeft provinciaal expertisecentrum MooiSticht advies gevraagd of gemeentehuis Jagtlust een monumentenstatus verdient. De Werkgroep Behoud Jagtlust reageert verheugd op de stap.

De toekomst van het iconische Landgoed Jagtlust hangt volgens de Werkgroep aan een zijden draadje. Burgemeester en wethouders hebben het oude gemeentehuis ingeruild voor het aanpalende administratiegebouw. Ook zouden er plannen zijn voor een nieuw gemeentehuis in de Spoorzone Bilthoven.

De Werkgroep diende voor de zomer een aanvraag in om het Landgoed een monumentenstatus toe te kennen. Het college heeft die aanvraag nu voorgelegd aan het expertisecentrum. MooiSticht zal binnen acht weken een advies geven, waarna het Biltse college binnen drie maanden een definitief besluit moet nemen.


advertentie