Mooie opbrengst benefietdiner voor aankoop Leijense Bos

Het eerste Groen Geld Diner donderdag op Park Vliegbasis Soesterberg heeft ruim 56.000 euro opgebracht. Het Utrechts Landschap wil dit geld te gebruiken om natuur aan te kopen van de gemeente De Bilt. 

Onder de ruim 100 aanwezigen warenondernemers, donateurs van Utrechts Landschap en omwonenden van de aan te kopen gebieden. Utrechts Landschap kan mogelijk diverse bossen en natuurterreinen, waaronder ‘Het Leijense Bos’ en ‘Heidepark’ aankopen. Daarover voert de natuurbeschermer gesprekken met de gemeente.

Volgens het Utrechts Landschap zijn het belangrijke hectares groen, grenzend aan bestaande natuur dat het Landschap al in eigendom heeft. De mogelijke verkoop is opgenomen in het Biltse coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’.


advertentie