Natuurbeheer Utrechts Landschap heeft resultaat

Het Utrechts Landschap heeft afgelopen jaar bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden.

In 2020 is voor het eerst de bedreigde roodrandzandbij aangetroffen in De Woerd, een natuurgebied tussen Odijk en Driebergen. Boven de graslanden van Beerschoten en Houdringe is de geelsprietdikkop gesignaleerd. Dit is een bedreigde graslandvlinder, waarvan ook een grote populatie aanwezig is op Park Vliegbasis Soesterberg. 

De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop is gericht om natuur te behouden, te versterken en te ontwikkelen.advertentie