Natuurbeheerder op zoek naar 95 bedrijfssponsors

Het Utrechts Landschap is een eindejaarsactie begonnen om nieuwe 'Bedrijfsvrienden' te werven. Utrechtse ondernemers kunnen als Bedrijfsvriend het werk van de natuurbeheerder met structurele giften steunen.

Het netwerk aan Bedrijfsvrienden bestaat uit ondernemers die het belangrijk vinden om maatschappelijk betrokken en lokaal te ondernemen. Op dit moment steunen 73 bedrijven Utrechts Landschap als Bedrijfsvriend. De stichting wil deze groep graag uitbreiden naar 95 Bedrijfsvrienden in 2022. Utrechts Landschap bestaat dan 95 jaar.

De natuurbeheerder heeft 15.000 Utrechtse bedrijven aangeschreven om bij te dragen aan het behoud en de bescherming van de natuur in eigen omgeving.

(foto: ontbijt bedrijfsvrienden Utrechts Landschap)advertentie