Natuurorganisaties presenteren toekomstplannen landschap

Het Utrechts Landschap heeft met de andere natuurorganisaties de Natuurvisie Utrecht 2050 gepresenteerd. De natuurvisie is het toekomstbeeld voor de provincie Utrecht. 

De natuurvisie draait voor een groot deel om water. Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden toe. Perioden van droogte en extreme regenval wisselen elkaar af, met ingrijpende gevolgen voor de natuur en het landschap. De natuurvisie beschrijft gedetailleerd de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in Midden Nederland.

De visie richt zich ook op natuur in de stedelijke omgeving. Door steden te vergroenen zorgt dit voor een leefbaar en toekomstbestendig klimaat en wordt de stad verbonden met het buitengebied.

(foto: Utrechts Landschap - Renk Ruiter)


advertentie