Roulette FM

Nieuw pand voor 400 asielzoekers op Kamp van Zeist

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) opent begin mei een nieuw pand voor de opvang van 400 asielzoekers op Kamp van Zeist. Deze locatie blijft maximaal 5 jaar in gebruik voor de opvang van vluchtelingen. 

Het COA gaf eind 2021 aan dat de toestroom van vluchtelingen in Nederland zo groot is dat ze niet meer opgevangen kunnen worden in de bestaande opvanglocaties. De gemeenten Zeist en Soest hebben daarom in goed onderling overleg besloten hun medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen op Kamp van Zeist.

Kamp van Zeist doet sinds april 2022 al dienst als crisisnoodopvanglocatie. Het COA biedt nu onderdak aan ongeveer 200 vluchtelingen. De huidige noodopvang start met afbouwen zodra de eerste bewoners in het nieuwe azc trekken.


advertentie