Nieuwe plannen Hessingterrein met zorg voor natuur

Met vier huizen minder is overschrijding van de rode contour bij woningbouw op het voormalige Hessingterrein in De Bilt niet meer nodig. Dat is een van de punten uit het voorstel van een expertgroep, die kritisch heeft gekeken naar het nieuwe bouwplan.

Het Hessingterrein ligt midden in een kwetsbaar natuurgebied. De overschrijding van de rode contour was vanaf het begin de bottleneck in de serie plannen. De expertgroep is vervolgens op zoek gegaan naar een betere balans tussen wonen en natuurbescherming. Met een aantal aanpassingen van het novemberplan is dat nu te realiseren. 

Naar verwachting zal het definitieve bestemmingsplan in mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


advertentie