Nieuwe stap in ontwikkeling Biltse kernen en buitengebied

De Bilt presenteert in twee bijeenkomsten het voorontwerp van de Omegevingsvisie De Bilt 2040. In de visie staat hoe de kernen en het buitengebied zich verder gaan ontwikkelen. 

De gemeente heeft met inwoners, organisaties, provincie en buurgemeenten gewerkt aan een breed gedragen toekomstvisie. In een eerste consultatie zijn de kansen, knelpunten en wensen voor de toekomst aan bod gekomen. In een tweede ronde zijn vier toekomstbeelden besproken.

Tijdens een derde participatieronde wordt duidelijk hoe de eerdere inbreng is verwerkt tot een samenhangende visie op de toekomst van de leefomgeving. Voor deinwoners van De Bilt en Bilthoven is er donderdagavond in het HF Witte Centrum een inloop, voor de overige kernen dinsdagavond in het Dorpshuis van Westbroek.


advertentie