Roulette FM

Nieuwe waterprojecten voor klimaatbestendig Zeist

Zeist gaat in 2024 verschillende waterprojecten uitvoeren om de gemeente verder klimaatbestendig te maken. De plannen zijn met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gemaakt in het kader van de Blauwe Agenda. 

De projecten stonden al in de planning, maar worden vanuit de Impulsregeling ‘Water in de Leefomgeving’ verbreed en versneld uitgevoerd. Zo worden verschillende straten vergroend door 2.500m2 ‘zinloze verharding’ weg te halen, te beginnen bij de Fazantenlaan en Patijnpark.

Om bewoners meer waterbewust te maken, start Zeist opnieuw een actie om regenpijpen bij tenminste 500 woningen af te koppelen van de riolering. Het schone regenwater komt dan niet in het afvalwaterriool. De gemeente geeft het goede voorbeeld, door ook bij eigen wegbeheerprojecten in Zeist en Den Dolder de riolering af te koppelen.


advertentie