Onderzoek naar gevolgen corona in regio Utrecht

GGD-regio Utrecht gaat de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn in kaart brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD-en.

Bijna 58.000 willekeurig gekozen inwoners van de provincie worden benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij krijgen na 6 september een uitnodiging voor het onderzoek met onderwerpen als gezondheid, welzijn, leefstijl en participatie.

Het onderzoek is een extra meting van de GGD Gezondheidsmonitor, die eens per vier jaar wordt uitgevoerd. Centrale vraag is hoe het staat met de inwoners van Midden Nederland na 2,5 jaar corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

(foto: de Bilthovense weekmarkt in coronatijd)


advertentie