Ontwerp woningbouw en ruimte Eikenstein ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Eikenstein ligt tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Zeist. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt woningbouw in de voormalige jeugdgevangenis en op het bijbehorende terrein mogelijk. 

Het plan bestaat uit ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen. De woningen komen rondom een groen park dat dienst zal gaan doen als centrale ontmoetingsruimte. In de voormalige jeugdgevangenis komen ruim 80 appartementen voor sociale huur, waarvan een deel voor mensen met een lichte zorgvraag.

De bestaande bomen en het kenmerkende groen langs de Utrechtseweg en de randen van de plek blijven behouden. Ook worden ze versterkt door nieuwe inheemse planten. Bij de inrichting is veel aandacht voor biodiversiteit, waterberging en ecologische verbindingen.


advertentie