Ook steun Bunnik voor Unescostatus Geopark Heuvelrug

Bunnik heeft als negende gemeente de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht ondertekend. De gemeente onderstreept daarmee het streven van het burgerinitiatief om een Unesco-kwalificatie te krijgen.

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht omvat de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. De Unesco-kwalificatie kan worden toegekend als het gebied onderscheidend genoeg is. Het gaat hierbij om de ontstaansgeschiedenis, ecologische en cultuurhistorische waarden en de waarde van het water.

Volgens wethouder Hilde de Groot is het belangrijk dat de gemeente Bunnik de aandacht voor de leefomgeving ondersteunt om meer mensen te laten zien hoe mooi de regio is. Dit voorjaar ondertekende De Bilt als achtste gemeente de partnerverklaring van het Geopark.


advertentie