Openbaar vervoer in Utrecht naar drempelvrije toekomst

Het OV moet voor alle reizigers goed toegankelijk zijn en blijven. De provincie heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders, ProRail en belangenverenigingen afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. 

De landelijke afspraken gaan ervoor zorgen dat het OV in 2040 volledig toegankelijk is volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dat betekent dat alle reizigers, met of zonder een lichamelijke of mentale beperking, zelfstandig gebruik moeten kunnen maken van het OV.

Toegankelijk betekent onder meer duidelijke reisinformatie, ook voor blinden en slechtzienden. Daarnaast moeten haltes en materieel makkelijk toegankelijk zijn met rolstoel of rollator. De provincie werkt al samen met gemeenten en het ROCOV Utrecht om het OV voor alle doelgroepen geschikt te maken.


advertentie