Overeenkomst voor aandacht groen en water bij nieuwbouw

Veertig overheden, natuurorganisaties en andere partners hebben het Groen Groeit Mee Pact getekend.

Met de overeenkomst benadrukken de partijen de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van groen en water te laten meegroeien. Ook De Bilt heeft het pact ondertekend.

Volgens wethouder Brommersma zij ‘groen en blauw’ in de gemeente De Bilt van grote waarde bij toekomstige gebiedsontwikkeling. Het draagt nadrukkelijk bij aan het welbevinden van mens en dier in onze regio en gemeente, aldus de wethouder.


advertentie