Participatieproces ontwikkeling Spoorzone Bilthoven van start

Gemeente De Bilt start met het participatieproces om de Spoorzone in Bilthoven verder te ontwikkelen. De gemeenteraad heeft daarvoor het aanvullende voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. 

Als vertrekpunt gelden in het aangenomen plan maximaal 1000 woningen en als het verkeerskundig kan minimaal 500 woningen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het toevoegen van een aantal kleinere woningen.

In het participatieproces zullen een geactualiseerd parkeeronderzoek en ook woonvormen voor ouderen meegenomen worden. Via een uitgebreid participatieproces gaat de gemeente met alle belanghebbenden een integrale gebiedsvisie maken. De gemeente gaat iedereen hiervoor actief benaderen.


advertentie