Petitie landschapsorganisaties voor vitaal platteland

LandschappenNL heeft met enkele andere organisaties in de Tweede Kamer een petitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie is overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink van Landschappen NL.

Volgens LandshappenNL, een samenwerking van de provinciale natuurbeheerders zoals Utrechts Landschap, is het hoog tijd 'dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient'. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en ontspanning.

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben toegezegd bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht te blijven brengen.


advertentie