Petitie voor verkeersveilig bouwen aangeboden

Bewonersgroep 'Niet bouwen zonder verkeersplan' heeft een petitie overhandigd aan wethouder Landwehr van De Bilt. De petitie is 499 keer ondertekend. 

De bewonersgroep van De Bilt en Bilthoven Zuid wil met de petitie aandacht vragen voor weloverwogen verkeersoplossingen bij grootschalige bouwplannen binnen de gemeente. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor veilig verkeer en de leefbaarheid van de omgeving.

Wethouder Landwehr zegde bij de overhandiging toe om bij nieuwe bouwplannen de verkeerstoets uit te voeren en de aangedragen wensen mee te nemen in de mobiliteitsagenda. advertentie