Wensen De Bilt voor duurzame toekomst bekend

De Bilt wil voorrang geven aan initiatieven van inwoners om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ook krijgt de participatie een vervolg en wordt verder ingezet op energiebesparing, met isolatieadvies en inkoopacties.

Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad, die in mei over de Regionale Energie Stratie gaat praten. Hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit 16 Utrechtse gemeenten samen denken op te kunnen wekken als bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan.

Het plan is om in te zetten op 30 hectare aan zonnevelden op grote daken en op land. In het gebied langs de A28 onderzoekt het college de mogelijkheden voor windenergie. In het voorstel is de inbreng van inwoners meegenomen, die het afgelopen jaar in het gemeente brede participatietraject is opgehaald. De gemeente wil in 2050 al haar eigen energie opwekken.


advertentie