Planten nieuwe bomen nadert voltooiing

Het Lombokbos in Leersum krijgt een groene doorstart in het nieuwe jaar. Ruim 25.000 jonge bomen gaan vanaf 2 januari de grond in. 

De plantactie is het sluitstuk van het herstel dat sinds de valwind in juni 2021 loopt. Na de valwind is er veel gebeurd om het Lombokbos te herstellen. Zo zijn omgewaaide en onveilige bomen geruimd en de hoofdpaden hersteld en veiliggesteld voor bezoekers. Eind 2021 zijn er 1200 bomen en 160 laanbomen aangeplant.

Staatsbosbeheer is begonnen met het voorbereidende werk, zoals het plantklaar maken van de vakken en het verwijderen van ongewenste begroeiing zoals de Japanse duizendknoop en Amerikaans eik. Mits er hevige vorst is, gaan de nieuwe bomen vanaf begin januari de grond in. Voor de inwoners van Leersum organiseert de boswachter in februari een boomplantdag.

(foto: Staatsbosbeheer)


advertentie