Proef met zonnepanelen op fietspad langs N417

De provincie start maandag met de aanleg van een zonnepanelenfietspad in Maartensdijk. De zonnepanelen worden over een lengte van 350 meter aangelegd op het fietspad naast de N417, tussen de bushalte Achterwetering en de rotonde met de Dorpsweg.

De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad, waarna de opgewekte energie aan het net wordt geleverd. Het gaat om een proef met het winnen van duurzame energie uit weginfra. Omdat de zonnepanelen op de weg worden geplaatst wordt de beschikbare ruimte dubbel gebruikt. Er is geen landbouw- of natuurgrond nodig en het landschap wordt niet aangetast.

Als het zonnepanelenfietspad klaar is, worden na de bouwvak de restwerkzaamheden van het groot onderhoud aan de N417 opgepakt. 


advertentie