Provinciale subsidie voor toekomst Biltse winkelcentra

Gemeente De Bilt ontvangt bijna 75.000 euro van de provincie om de winkelcentra Hessenweg-Looydijk en centrum Bilthoven toekomstbestendiger te maken.

De winkeliersverenigingen en de gemeente hebben al langer de wens de centra aantrekkelijker te maken en de binding tussen inwoners en de ondernemers te versterken. Met de subsidie kunnen marketingplannen gemaakt worden om meer klanten naar de winkelgebieden te trekken en de klanten meer te binden. Voor de Hessenweg-Looydijk worden plannen gemaakt om de uitstraling en de beleving van het centrum te verbeteren.

Ook wordt er door de ondernemers gewerkt aan de agenda voor dit voorjaar. In de zomer worden er activiteiten georganiseerd het winkelen aantrekkelijker te maken.


advertentie