Provincie gaat veehouderijsector innovatief verduurzamen

De provincie Utrecht gaat met Drenthe, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en vijf veehouderijsectoren nieuwe innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen. De verduurzaming van de veehouderij moet hiermee versneld worden en een flinke stap in het stikstof- en klimaatvraagstuk. 

De provincies en sectoren starten met 50 pilots om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. De pilots leveren kennis en ervaring op die een plek kunnen krijgen in nieuwe wet- en regelgeving.

De provincies vragen hiervoor 27 miljoen euro van het Rijk. In totaal is zo’n 58 miljoen euro nodig. De provincies dragen zelf ook bij, net als de veehouderijsectoren.


advertentie