Provincie gaat voor dijkversterking met natuur en cultuur

Gedeputeerde Bruins Slot heeft namens de provincie Utrecht de plannen voor de ontwikkelingen op het dijktraject Wijk bij Duurstede-Amerongen ondertekend.

De provincie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan een veilige en mooie Lekdijk. De samenwerking biedt kans om de noodzakelijke dijkversterking, waar het waterschap primair verantwoordelijk voor is, te combineren met investeringen in natuur, cultuurhistorie en recreatie.

Bij het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen krijgt de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls. Ook het traject Salmsteke-Schoonhoven valt onder het convenant.


advertentie