Provincie kapt bomen vanwege verkeersveiligheid

De provincie gaat deze week tien bomen langs de Tolakkerweg (N417) in Hollandsche Rading kappen. Het gaat om bomen die gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

De kap is opgenomen in het bomenplan in het kader van het groot onderhoud aan de N417. Dit bomenplan moet voorzien in de extra aanplant van berken en het zoveel als mogelijk behouden van de bestaande bomen, zolang ze geen gevaar vormen voor het verkeer.

Het bomenplan is opgesteld met de werkgroep 'bomen N417', waarin bewoners uit de omgeving vertegenwoordigd zijn. De provincie verwacht dat het bomenplan eind augustus gereed is.


advertentie