Provincie weegt kosten klimaatverandering mee in beleid

De provincie Utrecht gaat als eerste overheid de wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidskeuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook de toekomstige schade door klimaatverandering. 

Volgens de provincie hebben overheden een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door invloed uit te oefenen op de manier waarop we ons geld uitgeven en producten produceren. 

Om de maatschappelijke effecten als gevolg van broeikasgasuitstoot te kunnen verrekenen, heeft de provincie het Klimaatverbond Nederland gevraagd te adviseren over de hoogte van de CO2-prijs. Dit heeft geleid tot een prijs van 875 euro per ton CO2. De provincie gebruikt deze nieuwe prijs bij kosten-batenanalyses voor beslissingen over investeringen.


advertentie