Provincie levert handvatten voor duurzamer toerisme

Provincie Utrecht wil dat de sector voor toerisme en recreatie versneld duurzamer wordt. Hiervoor is met verschillende instanties, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Toerisme Nederland, een speciale leidraad opgesteld die de sector moet helpen. 

Het toeristisch beleid van de provincie was vooral economisch en gericht op de stijging van het aantal bezoekers en hun bestedingen. In het nieuwe beleid heeft de provincie ook oog voor de sociale en ecologische impact van bezoek.

De leidraad moet helpen bij de spreiding van bezoekers en meer aandacht genereren voor specifieke thema's zoals kastelen, buitenplaatsen en fietsactiviteiten. Toerisme moet volgens de provincie een bijdrage leveren aan de welvaart van alle inwoners.


advertentie