Roulette FM

Provincie maakt vervuilde PFAS-grond op vliegbasis schoon

De provincie Utrecht gaat de met PFAS vervuilde grond op de voormalige vliegbasis Soesterberg schoonmaken om de plek geschikt te maken voor woningbouw. 

De verontreiniging kwam in 2018 aan het licht tijdens een bodemonderzoek ter hoogte van een oude brandweerkazerne en een oefenlocatie voor de brandweer. De grond en het grondwater zijn deels vervuild met PFAS. De stof zat in het blusmiddel waarmee de brandweer tussen 1983 en 2006 oefende op het voormalige Defensieterrein.

Het Rijk betaalt de schoonmaakoperatie van 23,5 miljoen euro. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor de vervuiling, omdat Soesterberg een voormalig Defensieterrein is.


advertentie