Roulette FM

Provincie: onderzoek naar en vergoeding kosten van boerenactie

De provincie Utrecht wil de schoonmaakkosten van het boerenprotest vrijdagavond verhalen op de aanwezigen. Ook is politie en justitie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijk strafbare feiten tijdens de protestactie.

Het college van Gedeputeerde Staten is niet te spreken over het intimiderende karakter van het protest voor medewerkers, gebruikers en bestuurders. Ook dumpten de boeren bij vertrek een grote hoeveelheid mest bij het provinciehuis.

Het provinciebestuur erkent het recht om via demonstraties en acties aandacht te vragen voor de onzekere situatie in de agrarische wereld. Maar wel 'binnen de kaders die de wet stelt en met respect voor de gesprekspartners'.


advertentie