Roulette FM

Provincie: subsidie beschikbaar voor beweging in openbare ruimte

Sportorganisaties kunnen bij de provincie een subsidieaanvraag doen voor goede ideeën om beweging in de openbare ruimte te stimuleren. De regeling ‘Versterking sport- en beweegaanbod’ staat daarvoor tot 14 april open.

De provincie geeft aan dat het kan gaan om het organiseren van sport- en beweegactiviteiten of de aanleg van fysieke voorzieningen. De subsidie sluit aan bij het Provinciaal Sportakkoord Utrecht, waarin ambitie opgenomen om de deelname te vergoten onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen. Hierbij gaat het onder anderen om mensen met een beperking of met een lager inkomen

Het is mogelijk een subsidieaanvraag te doen tot een maximum van 5.000 euro per project.


advertentie