Regeling voor isolatie huizen lagere inkomens

Huiseigenaren met een laag inkomen in Utrecht krijgen de kans om hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren. De provincie stelt hiervoor ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar. 

Inwoners die tot de doelgroep behoren en gebruik willen maken van het aanbod, kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente stuurt de komende periode de doelgroep ook een brief met informatie over dit aanbod.

De regeling is bedoeld voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Als de aanpak goed werkt, komen in 2023 ook andere gemeenten in aanmerking voor het aanbieden van dezelfde regeling.


advertentie