Regio onderzoekt oplossing schuldproblematiek

De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist gaan samen onderzoek doen naar de schuldproblemen in de regio. Daarbij kijken de rekenkamers onder andere hoe het werk van de Regionale Sociale Dienst wordt uitgevoerd.

De coronacrisis kan bij de schuldenproblematiek voor extra moeilijkheden zorgen. Hierbij gaat het vaak niet alleen om financiële problemen, met mogelijk grote gevolgen voor het sociale leven. Gemeenten hebben de taak om deze mensen te helpen en waar mogelijk weer perspectief te bieden.

De gemeenten gaan in kaart brengen of de inzet van de Regionale Sociale Dienst de problemen van mensen met schulden oplost of vermindert. Ook wordt in kaart gebracht of alle huishoudens met problematische schulden in beeld zijn en worden bereikt.
advertentie