Regio presenteert visiedocument wonen, werken en gezondheid

Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien regiogemeenten zorgen dat de regio klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat is ontwikkeld op gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid.

In het Integraal Ruimtelijk Perspectief worden de grote uitdagingen omschreven waar de regio voor staat en welke keuzes daarin gemaakt worden. Uitdagingen zoals het zorgen voor voldoende woningen, dat de regio bereikbaar blijft, van duurzame energie wordt voorzien en dat de landschappen in de regio behouden blijven.

Wethouder Bakker van Economische Zaken geeft aan dat De Bilt bij deze belangrijke opgave graag met de omliggende gemeenten optrekt. 'Samen staan we zo sterk richting het Rijk en provincie. Daarnaast gebruiken we dit Perspectief als belangrijke bouwsteen voor onze lokale omgevingsvisie in de gesprekken met onze inwoners.'


advertentie