Regionale investering in ruimte en verduurzaming electriciteitsnetwerk

Als het aan het provinciebestuur ligt gaat Utrecht 15 miljoen euro investeren in netbeheerder Stedin. Met deze investering wordt de provincie aandeelhouder in Stedin.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten is een investering nodig om de energievoorziening te verduurzamen en de beschikbare ruimte op het electriciteitsnet te waarborgen. Als aandeelhouder krijgt Utrecht zo ook meer zeggenschap over de netontwikkeling in de regio.

De afgelopen jaren heeft Stedin geïnvesteerd in de netcapaciteit die nodig is om de energievoorziening te verduurzamen. Tot 2030 wordt nog ten minste 8 miljard euro aan verdere investeringen verwacht.


advertentie