Rekenkamer: tempo energietransitie Zeist moet omhoog

Als Zeist de doelen voor de energietransitie wil halen moet het tempo omhoog. Dat concludeert de Rekenkamer Zeist, dat onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken van de energietransitie.

Zeist wil in 2050 volledig energieneutraal zijn en in 2030 al voor één derde. Via twee paden uit de Routekaart Nieuwe Energie wil de gemeente de doelen bereiken: energiebesparing in de zogenaamde 'warme wijken' en duurzame energieopwekking met inzet van duurzame bronnen. 

Zeist doet inmiddels veel aan het bevorderen van energiebesparing, maar de gestelde doelen voor duurzame opwekking lijken niet haalbaar. Er is vooral niet genoeg ruimte voor wind- en zonne-energie. Volgens de Rekenkamer heeft Zeist wel een sterke uitgangspositie met een heldere visie en de wil om er te komen. En bovenal initiatiefrijke inwoners en actieve maatschappelijke organisaties die mee willen werken.


advertentie