Roulette FM

Samenwerking overheden voor snelle verduurzaming woningen

De Bilt, Zeist en Bunnik zijn met 18 andere gemeenten en de provincie het Energie Diensten Centrum (EDC) gestart. De samenwerking moet de verduurzaming van de woningen in Midden Nederland versnellen.

Met hulp van het EDC kunnen de gemeenten particuliere woningeigenaren beter ondersteunen bij het verduurzamen. In het centrum delen de gemeenten hun kennis, ervaring, data, tools en middelen. Ook moet het makkelijker worden om gezamenlijke materiaal in te kopen of contracten met marktpartijen af te sluiten.

Het EDC is inmiddels een aanbestedingstraject gestart voor meerjarige collectieve hulp voor huiseigenaren om hun woningen te isoleren.


advertentie