Sjoerd Potters ook komende zes jaar burgemeester

Sjoerd Potters is in een buitengewone raadsvergadering herbenoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. De herbenoeming is voor een termijn van 6 jaar.

Tijdens de herbenoeming werd de burgemeester toegesproken door commissaris van de Koning Hans Oosters, loco-burgemeester Dolf Smolenaers, plaatsvervangend voorzitter van de raad Werner de Groot en inwoner Vincent Cornelissen. Potters werd geroemd om zijn bestuurlijke capaciteiten, zijn grote inzet en niet aflatende energie. Ook zijn betrokken en empathische kant voor de medemens werd benadrukt.

Sjoerd Potters is in april 2017 benoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. In de afgelopen jaren heeft hij zijn ambt als burgemeester met veel plezier bekleed, maar geeft aan nog niet ‘klaar’ te zijn. Door het ‘gat’ van de coronacrisis is gevallen zegt hij veel persoonlijke contacten te hebben gemist.


advertentie