Sperwerlaan en toegang Kwinkelier in 2024 op de schop

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om de Sperwerlaan in Bilthoven opnieuw in te richten. De werkzaamheden starten in 2024 en worden in twee jaar stapsgewijs uitgevoerd.

De rijbaan wordt vervangen en voorzien van stil asfalt, om het geluidsniveau van het verkeer omlaag te brengen. Er komt een doorfietspad als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort. De riolering wordt vernieuwd en er komen maatregelen tegen de wateroverlast en droogte.

Winkelcentrum De Kwinkelier wordt getransformeerd tot een winkelgebied, dat aansluit bij de rest van het centrum van Bilthoven. Om de bouw van nieuwe winkels en woningen mogelijk te maken komt er een vernieuwde toegang naar het winkelcentrum en wordt de voetgangersoversteek verplaatst.


advertentie